ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΤΥΠΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Friday 17 Δεκεμβρίου 2021
Παρουσίαση του νεοτύπωτου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί, στην ανακαινισμένη αίθουσα υπ’ αριθμόν 209 της Φιλοσοφικής Σχολής, η παρουσίαση του νεοτύπωτου τεσσαρακοστού πέμπτου

[ΜΕ΄ (2020-2021)] τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σας προσκαλούμε όλες και όλους!

Ο Κοσμήτωρ

Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης

 

Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση:  https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m18f33af9d1bcb484c45e7d0c262bdc14