ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ, COPRODUCTS ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (QUANTUM INFORMATION THEORY)

Friday 09 Δεκεμβρίου 2022
Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών - Συστήματα τελεστών, coproducts και κβαντική θεωρία πληροφορίας (quantum information theory)

Ημερομηνία: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα: 15:00
Τόπος: Αίθουσα Γ31
Oμιλητής: A. Χατζηνικολάου (ΕΚΠΑ)
Τίτλος:  Συστήματα τελεστών, coproducts και κβαντική θεωρία πληροφορίας (quantum information theory).

Θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Συντεταγμένες σύνδεσης θα αναρτηθούν στη σελίδα του σεμιναρίου users.uoa.gr/~akatavol/anak2223.html
… όπου υπάρχει και η καταγραφή των προηγούμενων διαλέξεων.