ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ - MEASURE THEORETIC ROGERS-SHEPHARD AND ZHANG INEQUALITIES

Thursday 23 Δεκεμβρίου 2021 Α21

Ομιλητής: Michael Roysdon, Tel Aviv University

Ημερομηνία: Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α21

Τίτλος: Measure theoretic Rogers-Shephard and Zhang inequalities

Abstract: This talk will detail two recent papers concerning Rogers-Shephard inequalities and Zhang inequalities for various classes of measures. The covariogram of a measure plays an essential role in both of these inequalities, which includes a variational formula resulting in a measure theoretic version of the projection body, an object which has recently gained a lot of attention.