ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Wednesday 22 Δεκεμβρίου 2021
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Μουστάκας

Ομιλιτής: Βασίλης-Διονύσης Μουστάκας
Τίτλος: Απαριθμητική Συνδυαστική, Αναπαραστάσεις και Quasi-συμμετρικές Συναρτήσεις (Enumerative Combinatorics, Representations and Quasisymmetric Functions)
Μέρα και ώρα: Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 στις 09:10
Link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m88016d0fb4d84787e07d8ad00b41a437

Επταμελής επιτροπή

Χ.Α. Αθανασιάδης (επιβλέπων)
Ι. Εμμανουήλ
Α. Κοντογιώργης
Μ. Μαλιάκας
Ι. Ντόκας
Ε. Τζανάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Δ. Χελιώτης
--------------------------------------------------------------------------

 Οι πλήρεις συντεταγμένες είναι οι

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Βασίλη-Διονύση Μουστάκα Hosted by Christos Athanasiadis

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m88016d0fb4d84787e07d8ad00b41a437
Wednesday, Dec 22, 2021 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Athens
Meeting number: 2733 691 1215
Password: 11251442

Join by video system
Dial 27336911215@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 273 369 11215